تشک بادی طبی بیمار

تشک بادی جیر

/%D8%AA%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1

در این مقاله ویژگی های تشک بادی جیر و انواع مدل های پرطرفدار تشک بادی با رویه جیر و مخمل را به صورت کامل توضیح داده و روش های نگهداری و استفاده از آن ها را هم شرح داده ایم.